Höjer AB

Välkommen till Höjer!

Vi är det ledande företaget i Sverige när det gäller bränsleadditiv.
Ta del av våra sidor för att få utökad kunskap och bättre bränsleekonomi.
Vi tillverkar och marknadsför bränsleadditiv för alla typer av förbränningsanläggningar.
Med våra additiv får Du högre verkningsgrad och bättre totalekonomi.
Vi marknadsför också high-tech instrument för flödesmätning av ånga, gaser och vätskor.

CetanX

Är ett multifunktionellet tillsatsmedel för dieselbränslen. CetanX innehåller en effektiv cetantalsförbättrare, en effektiv detergent för renhållning av bränslesystemet, rostskydd för bränslesystemet, antiskumningsmedel för enklare tankning utan skumbildning, bättre finfördelning av bränslet vid insprutning och framför allt förbättrad smörjning av insprutningspump vid låg svavelhalt i dieselbränslet.

CetanX blandas med dieselbränslet; 1 liter/1000 liter diesel
1 kartong innehåller 12 flaskor à 1 liter

 

Kontakta oss för en konsultation så att vi kan erbjuda dig rätt mängd och pris för CetanX utefter ditt behov.

C-Disk:

Är ett nyutvecklat mätinstrumet för flöden av gaser, ånga och vätskor. Konstruktionen gör att instrumentet bibehåller sin exakthet, då partiklar, stoft och liknande inte fastnar vid mätpunkten.I traditionella flödesmätare typ mätflänsar kan detta inträffa efter en tids användning, vilket innebär otillförlitligt mätresultat.

Oljehantering:

Oljepumpar från KRAL i Österrike.
Flödesmätare för olja.

Andra Instrument:

Flödesmätare andra än C-DISK.