AdBlue

Beställningsstorlek
10 liter med påfyllningspip

135 kr

Beskrivning

Användningsområde

STARTA AdBlue används i personbilar och lastbilar med SCR-teknik (Selective Catalytic Reduction). I alla personbilar med dieselmotor med rening enligt EURO 6 och lastbilar från EURO 4 och framåt krävs AdBlue. AdBlue® från STARTA uppfyller kraven från alla motortillverkare enligt ISO 22241-1.

AdBlue används i avgasreningsutrustning med s.k. selektiv katalytisk reduktionsteknik, SCR-teknik. AdBlue är en mycket ren urealösning som i SCR-katalysatorn omvandlar skadliga kväveoxider, NOx, till ofarligt kväve och vattenånga. SCR-tekniken används främst i dieseldrivna fordon där höga halter av kväveoxider i avgaserna annars kan vara ett problem.

OBS! Tänk på att AdBlue inte är en bränsletillsats utan fylls på i en separat AdBlue-tank i din bil. Produkten ska inte fyllas i dieseltanken.

Egenskaper

AdBlue är ett miljövänligt reduktionsmedel – i grunden en urea-lösning med mycket hög
renhetsgrad – som minskar kväveoxiden i avgaserna. Förutom att reducera kväveoxid tar
katalysatortekniken även bort en stor halt av partiklarna dieselavgaserna, samtidigt som den
minskar bränslekonsumtionen. Adblue är en färglös urea/vattenlösning som inte är giftig
eller brandfarlig. AdBlue fryser vid -11°C och ska därför förvaras vid temperaturer över
-11°C. Skulle den frysa kan den användas igen efter den tinat. Den bör också skyddas mot
direkt solljus då den kan separera av för hög värme och efter det är den obrukbar.
Hållbarhet 1 år efter produktionsdatum.

Specifikationer:

– ISO 22241-1
– DIN-nr 70070

Säkerhetsdatablad