Glykol Färdigblandad

Beställningsstorlek
4 liter
3 st / kartong

115 kr

Beskrivning

Användningsområde

STARTA Glykol BS6580 Blå Färdigblandad är en kylarvätska för de flesta förbränningsmotorers kylsystem. STARTA Glykol BS6580 Blå kan även användas som korrosionsskydd i slutna vattenburna värme- och kylsystem.

Egenskaper

STARTA Glykol BS6580 Blå Färdigblandad ger bra och långvarigt korrosionsskydd för de vanligaste metallerna i kylarsystem: koppar, tenn, mässing, stål, gjutjärn och aluminium.
Glykolen har en livslängd i personbilar upp till 10 000 mil och i tyngre transportbilar upp till 20 000mil eller max tre år vilket som inträder först.

STARTA Glykol BS6580 Blå Färdigblandad är baserad på etylenglykol och är fri från silikat, amin, fosfat, borat och nitrit och har speciella organiska tillsatser för att skydda mot
korrosion, oxidation och minska kavitationstendenser. Glykolen är giftig och får ej förtäras men produkten är biologiskt nedbrytbar och utsläpp av
mindre mängder orsakar ej störningar i reningsverkens nedbrytningssteg.

STARTA Glykol BS6580 Blå Färdigblandad är blandbar med de flesta andra kylarglykoler
på marknaden som är baserade på etylenglykol.

Glykolen är blandad med avjoniserat vatten och har ett frysskydd ner till ca -37°C.

Specifikationer:

STARTA Glykol BS6580 Blå Färdigblandad motsvarar följande standard:
BS 6580:2010 ASTM D 3306

Säkerhetsdatablad